Grupa "Invalda INVL" Latvijas tirgū piedāvā jaunu pasīvās pārvaldīšanas pensiju 2.līmeņa plānu INVL INDEX DIRECT

Grupa "Invalda INVL" Latvijas tirgū piedāvā jaunu pasīvās pārvaldīšanas pensiju 2.līmeņa plānu INVL INDEX DIRECT

Baltijā lielākā neatkarīgā pensiju pārvaldes grupa "Invalda INVL" prezentēja jaunu pasīvās pārvaldīšanas pensiju 2.līmeņa plānu INVL INDEX DIRECT.

“Mums ir svarīgi veidot ilgtermiņa attiecības ar saviem klientiem, tāpēc katram jaunā pensiju plāna INVL INDEX DIRECT dalībniekam piešķirsim vienu akciju. Mūsu ilggadējā pieredze pensiju fondu pārvaldīšanā dod mums iespēju šobrīd tirgū piedāvāt zemāko komisijas maksu par pasīvās pārvaldīšanas plānu,” uzsver INVL INDEX DIRECT vadītājs Andrejs Martinovs.

 INVL INDEX DIRECT komisijas maksu veidos 0,5% pastāvīgā daļa gadā,  bet mainīgā daļa, kas atkarīga no plāna snieguma, netiks ieturēta.

 Šī pensiju plāna ietvaros investīcijas tiks veiktas fondos un biržā tirgotos fondos (ETF), kas piesaistīti indeksiem. Paredzēts, ka 49% no plāna līdzekļiem tiks investēti fondos, kas iegulda akcijās, vēl 49% - fondos, kas iegulda obligācijās, savukārt atlikušie 2% tiks investēti naudas tirgos.

 “Diversificējot riskus, esam izveidojuši sabalansētu ieguldījumu portfeli. Aptuveni ceturtā daļa akciju būs ASV, 10% - Eiropā, savukārt jau daudz mazāks portfeļa īpatsvars būs tādās valstīs kā Japāna, Austrālija, Kanāda un attīstības valstis. Arī ieguldījumus obligācijās esam sadalījuši uz pusēm starp attīstītajiem un attīstības tirgiem, jo šādā veidā mēs lokalizējam jauno produktu Latvijas apstākļiem,” skaidro pensiju plāna vadītājs Andrejs Martinovs.

 Modelējot vēsturisko šī portfeļa ienesīgumu kopš 2014. gada jūlija, šodien tas sasniegtu 5,04% gadā.

 “INVL INDEX DIRECT pensiju plāns ir paredzēts tiem iedzīvotājiem Latvijā, kuriem līdz pensionēšanās vecumam ir pietiekami ilgs laiks, tas ir, vismaz piecpadsmit līdz divdesmit gadi. Mēs uzskatam, ka izvēloties pensiju pārvaldnieku, ir svarīgi, lai tam būtu vismaz divi pensiju plāni, un viens no tiem konservatīvais. Ieguldītajiem tomēr ir jānodrošina iespēju  operatīvi nomainīt ieguldījuma stratēģiju finanšu krīzes vai palielinātu tirgus svārstību gadījumos”, norāda Andrejs Martinovs. 

Citi jaunumi