Paziņojums par ieguldījumu plāna “INVL INDEX DIRECT” pievienošanu ieguldījumu plānam „INVL Ekstra 47+”

Paziņojums par ieguldījumu plāna “INVL INDEX DIRECT” pievienošanu ieguldījumu plānam „INVL Ekstra 47+”

2019. gada 26. aprīlī ieguldījumu plāns „INVL INDEX DIRECT” tiks pievienots ieguldījumu plānam „INVL Ekstra 47+”. 

  Abi ieguldījumu plāni ietilpst aktīvo plānu kategorijā ar ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros līdz 50%. 

Līdz apvienošanai “INVL INDEX DIRECT” dalībnieki saņems VSAA paziņojumu, kurā būs izskaidrota iespēja veikt valsts fondētās pensijas līdzekļu pārvaldītāja vai ieguldījuma plāna maiņu.

 Ja dalībnieks neveiks plāna maiņu, tad viņa uzkrāto kapitālu un turpmākās valsts fondēto pensiju shēmas iemaksas turpinās pārvaldīt IPAS „INVL Asset Management” atbilstoši ieguldījumu plāna „INVL Ekstra 47+”noteikumiem. 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums pa tālruni: 67 092 988 vai e-pastu: 

Citi jaunumi