Pensiju 2.līmenis – vai mans uzkrājums ir drošībā?

Pensiju 2.līmenis – vai mans uzkrājums  ir drošībā?

Jautājumos, kas saistīti ar finansēm, viens no būtiskākajiem aspektiem ir drošība – ieguldot vai uzkrājot, ir svarīgi, lai nauda būtu drošībā, lai tā nepazustu un nezaudētu vērtību.

Bieži uzdots jautājums, runājot par pensiju 2.līmeni, ir – vai mans uzkrājums ir drošībā?

Daudziem šķiet, ka, ja pensiju 2.līmenis ir bankā (turpat, kur algas konts), tad viss ir kārtībā, jo banka ir tāds kā drošības garants, ka pensijas uzkrājums nekur nepazudīs.

Tomēr starp pensiju 2.līmeni un banku nevar likt vienādības zīmi.

Pensiju 2.līmeni administrē (uzrauga) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kas katram pensiju 2.līmeņa dalībniekam ir izveidojusi kontu, kurā tiek reģistrētas visas pensiju 2.līmeņa iemaksas, pensiju plānu maiņas un pensiju plāna nopelnītais.

Savukārt reālu pensiju naudas pārvaldīšanu jeb līdzekļu ieguldīšanu vērtspapīros veic īpaši licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras pēc likumdošanā noteiktajiem kritērijiem ir izveidojušas pensiju 2.līmeņa plānus un izvieto pensiju plānu līdzekļus vērtspapīros.

Bieži ir tā, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir kādas bankas struktūrvienība, bet banka kā vienu no ikdienas pakalpojumiem klientiem piedāvā šīs sabiedrības pensiju plānus, līdz ar ko ir radies šis stereotips, ka mans pensiju 2.līmenis “atrodas bankā”.

Taču ir arī no bankām neatkarīgas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā piemēram, INVL, kas specializējas tieši pensiju fondu pārvaldīšanā.

Tomēr uz pilnīgi visām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, vai tās ir banku grupā ietilpstošas, vai neatkarīgas, attiecas vienāds likumdošanas regulējums un ir pilnīgi vienādi uzraudzības kritēriji no atbildīgo valsts iestāžu puses – VSAA un FKTK.

Visām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām ir izraudzītas turētājbankas, kas ikdienā uzrauga pensiju plānu līdzekļu noteikumiem atbilstošu izvietojumu vērtspapīros. Turklāt turētājbankām pensiju plānu līdzekļi ir jāglabā ārpus bankas bilances, kas nozīmē to, ka, ja arī bankai rastos finanšu grūtības, pensiju 2.līmeņa nauda nevar pazust. Ja kāda no ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām izbeidz savu darbību (atcerēsimies – Hipo fondi, GE Money, Krājbanka), tad šos pensiju 2.līmeņa plānu līdzekļus ciešā atbildīgo valsts iestāžu uzraudzībā nodod citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai.

Līdz ar to jautājot – vai mana pensiju 2.līmeņa nauda ir drošībā, atbilde viennozīmīgi ir “jā”!

Ar papildus informāciju vari iepazīties šeit:

FKTK Klientu skola

Manapensija.lv

VSAA

Citi jaunumi