Par INVL INDEX DIRECT

Mūsdienīgs

Mūsdienīgs

Ieguldījumi indeksu fondos

Izdevīgs

Izdevīgs

Zema komisijas maksa – tikai 0.50%

Sniedz vairāk

Sniedz vairāk

Izvēlies pieredzējušu pensiju fondu pārvaldītāju ar 20 gadu pieredzi

Informācija par ieguldījumu plānu INVL INDEX DIRECT:

2018.gada 4.ceturkšņa līdzekļu pārvaldītāja ziņojums
Ar aktuālajiem datiem par INVL INDEX DIRECT daļas vertību var iepazīties www.manapensija.lv

Ieguldījumu politika

Ieguldījumu plāna mērķis ir līdzekļu izvietošana starptautiskajā kapitāla vērtspapīru tirgū- biržā tirgojamos ieguldījumu fondos un indeksu fondos, kuri investē komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros (līdz 50%), kā arī valsts un komercsabiedrību parāda vērtspapīros (līdz 50%), lai atkarībā no tirgus snieguma, ļautu nodrošināt ieguldījumu plāna dalībniekiem lielāku vecuma pensijas uzkrājumu.

Ieguldījumu plānam ir izvēlēta pasīva ieguldījumu politika. Tas nozīmē, ka šim ieguldījumu plānam piemīt lielāks svārstību risks. Parasti līdzekļu pārvaldnieki palielina vai samazina ieguldījumus riskantos aktīvos atkarībā no tirgus attīstības fāzes, lai pasargātu ieguldījumu plānu no straujas vērtības samazināšanās.

Pie pasīvas pārvaldīšanas līdzekļu pārvaldnieks ieņem pasīvu lomu un rūpējas tikai un vienīgi iepriekš izvēlētā indeksu groza precīzu atspoguļošanu. Līdzekļu pārvaldnieks metodiski izvieto līdzekļus tirgū arī kad tirgi krīt, ar domu, ka pēc katra krituma ir kāpums, kas ar uzviju pārspēs kritumu un ļaus nopelnīt vairāk.

Ieguldījumi tiek veikti globāli, īpašu uzmanību veltot Eiropas Savienības dalībvalstīm un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, ar mērķi panākt dažādību gan reģionālā, gan nozaru griezumā.

INVL Index Direct plāns ir lokalizēts (piemērots) Latvijas tirgum, ja ņem vērā faktu, ka inflācija Latvijā vēsturiski ir bijusi un joprojām ir augstākā nekā citās Eiropas Savienības valstīs un attīstītajās valstīs kopumā. Piemēram, 2017.gada decembrī, gada inflācija Latvijā pēc Eurostat datiem bija 2,2%, Eiro zonā kopumā – 1,4%, bet Eiropas Savienībā – 1,7%. Līdz ar to inflācijas komponente, kura ir jākompensē pensiju plāna ienesīgumam, ir augstāka un tuvāka attīstības valstu rādītājam. Atšķirībā no cita pasīvās pārvaldīšanas pensiju plāna, kas investē tikai attīstīto valstu aktīvos, INVL Index Direct paredz ieguldījumus arī attīstības valstu akcijās un obligācijās, kas ļaus kompensēt inflāciju, kura ir augstāka salīdzinājumā ar attīstītajām valstīm. Attīstības tirgus aktīviem piemīt lielāks svārstīgums, bet periodos, kad pasaules ekonomikā vidējais inflācijas līmenis pieaug, tie dod augstāku ienesīgumu nekā attīstīto valstu aktīvi.

Mēs neiesakām ieguldīt INDEX DIRECT personām, kuras ir sasniegušas 55 gadu vecumu.

Personām, kas ir vecākais par 47 gadiem, šis ieguldījumu plāns nav piemērots ilgtermiņā, bet periodos, kad kapitāla tirgi ir attīstības fāzē, ar šī plāna palīdzību var palielināt savus pensijas uzkrājumus.

Komisijas maksa

0.5% pārvaldnieka komisijā iekļauti absolūti visi izdevumi un komisijas, kas ir saistīti ar ieguldījumu plāna pārvaldīšanu. Mēs esam vienīgais vietējais pārvaldītājs, kas pats no saviem līdzekļiem sedz visus plāna izdevumus - arī brokeru komisijas par darījumiem un komisijas par norēķiniem.

INVL INDEX DIRECT ieguldījumu sadalījums

INDEKSA NOSAUKUMS REĢIONĀLAIS SEGMENTS AKTĪVU SEGMENTS SVARS %
MSCI All Countires World Index IMI Net Total Return Visa pasaule Akcijas 44,96%

MSCI Emerging Markets Net Total Return

Attīstības valstu tirgi

Akcijas 4,04%

Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR

Visa pasaule

Obligācijās 24,5%

J.P. Morgan EMBI Global Core Index

Attīstības valstu tirgi

Obligācijas 24,5%

Nauda (likviditāte, naudas tirgus)

- - 2%

INVL INDEX DIRECT reģionālais ieguldījumu sadalījums

AKCIJAS  
ASV 23,39%
Eiropa 9,58%
Japāna 3,66%
Austrālija 1,15%
Kanāda 1,44%
Attīstības tirgi 9,79%
KOPĀ AKCIJAS 49%
   
OBLIGĀCIJAS  
Attīstītie tirgi 24,50%
Attīstības tirgi 24,5%
KOPĀ OBLIGĀCIJAS 49%
   
NAUDA 2%

Kādēļ izvēlēties INVL?

Neatkarība – INVL tas ir no bankām neatkarīgs pensiju fondu pārvaldītājs;

Līdzdalība kapitāla tirgū un darbības caurspīdīgums - INVL ietilpst Lietuvā dibinātajā aktīvu pārvaldīšanas grupā Invalda INVL, kuras akcijas tiek kotētas NASDAQ Baltijas biržā jau kopš 1995.gada un kura ir lielākais neatkarīgais aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums Baltijas valstīs.

Pieredze - Mums ir 20 gadu veiksmīgas darbības aktīvu pārvaldīšanā. Invalda INVL Group šobrīd apkalpo vairāk nekā 190 000 klientus Lietuvā un Latvijā, Vācijā un Zviedrijā kā arī citus starptautiskos investorus. Kopējie aktīvi pārvaldīšanā - vairāk nekā 650 miljonu eiro.

Mūsu fondus izvēlas arī Zviedrijas iedzīvotāji savu pensiju uzkrājumu izvietošanai.